Drying systems

Tørreanlæg
Korntoerring

Grain drying

Smoke outlet
Can be ordered on the right or left side, on the top or on the backside.

Cover plates
The heater for grain drying are covered with electroplated steel plates on the outside. Insulation: Cover plates are insulated with 30 mm mineral wool on the inside.

Corner posts
Heaters from type V-550 are delivered with air cooled corner posts.

Burner
The heaters are delivered for oil or gas. The burner must be in high/low or modulating execution.

Fan section
Is delivered separately for mounting underneath the heat exchanger section. Can be delivered in a closed execution for canal connection or with inlet nets.

Fans
Are mounted according to each system, so that capacity and pressure always are most optimal for the drying process.

Air temperature max 80o C type V
The flame from the oil/gas burner heats up the combustion chamber and the following convection pipes. The process air, which needs to be heated, is supplied by the heaters fan. The air is passing by the heat exchanger and gradually absorbs the heat energy from here, so that the process air temperature rises, while the smoke gasses are cooled down. The heat exchanger’s construction makes sure, that the energy from the burner is used at the best, which gives a very high efficiency.

1.                   Fan
2.                   Oil/gas burner
3.                   Combi thermostat
4.                   Overheating thermostat
5.                   Motor
6.                   Smoke outlet
7.                   Process air out
8.                   Fresh air inlet

Air temperature max 130oC type HT
The heater is made with double cover. The process air is sucked in along the heaters side- and back plate. Hereby the air is preheated, before it reaches the fan and the final heating is completed over the heat exchanger, as in a standard heater. By this execution you can obtain a process air temperature up to 150o C. By preheating the air, the heater keeps the high efficiency even by high air temperatures.

1.                   Fan
2.                   Oil/gas burner
3.                   Combi thermostat
4.                   Overheating thermostat
5.                   Motor
6.                   Smoke outlet
7.                   Process air out
8.                   Fresh air inlet

 

Control panels

DANHEAT control panels
The control panel must first of all make sure, that the process air is supplied to the dryer with the right temperature. But also other functions are important to secure the heaters function and time of living. 

  1. When the heaters starts up cold, the heat supply must be limited until the operating temperature has been reached. This is to prevent any unnecessary load on the steel plates so that no shock cracks appears.
  2. The fans are connected phased, so that the start circuit does not overload the electrical circuit.
  3. The fans must not be able to stop without after-cooling the heat supply after the oil/gas burner is disconnected.
  4. The burner must not be able to connect if a failure appears on the fan.
  5. The control panel must show the actual operating or disfault status.
  6. The control panel must be able to start and stop externly.
  7. The control panel must show the actual operating or disfault status externly.

Of course Danheat control panels fulfill all these demands. Besides this the control panels can be mounted with components, so that is fulfills the demands for just your heating need.

 

Measurements

35713_Korntoerring11 35712_Korntoerring10 35711_Korntoerring9 35710_Korntoerring8

Tecnical information

Heater

type

V/HT

Capa

city

kW

Air amount

type V

Air amount type HT Fan motor kW

Voltage

V

A

mm 

type V

A

mm

type HT

B

mm

type V

B

mm

type HT

C

mm type V

C

mm type HT

D

mm

Remarks
125 125 10.000 4.200 3,0 3x400 2190 2260 1020 1100 850 1010 ø215  
200 200 17.000 6.000 5,5 3x400 2490 2560 1275 1355 1170 1330 ø215  
250 250 20.000 7.200 7,5 3x400 2490 2560 1340 1420 1170 1330 ø215  
350 350 24.000 10.000 2x5,5 3x400 2800 2800 1700 1780 1500 1660 ø335  
450 450 30.000 13.000 2x7,5 3x400 3200 3200 1900 1980 1500 1660 ø335 In 2 sections
550 550 36.500 15.700 3x5,5 3x400 3500 3500 1900 1980 1800 1960 ø400 In 2 sections
650 650 43.500 18.600 3x5,5 3x400 3800 3800 2150 2230 2000 2160 ø400 In 2 sections
850 850 57.000 24.400

4x4,0

1x2,2

3x400 3800 3800 2800 2880 2200 2360 ø400 Post cooling type V
In 2 sections
1000 1000 66.000 28.600 5x5,5 1x2,2 3x400 3800 3800 3000 3100 2200 2360 ø450 Post cooling
type V
In 2 sections
1300 1300 86.000 37.000 5x7,50
1x2,2
3x400 3800 3800 3200 3300 2200 2360 ø500 Post cooling
type V
In 2 sections
1600 1600 106.600 45.800 5x7,5 1x2,2 3x400 4100 4100 3200 3300 2200 2360 ø550 Post cooling
type V
In 2 sections
1800 1800 120.000 51.600 5x11,0 1x2,2 3x400 4100 4100 3500 3600 2500 2500 ø550 Post cooling
type V
In 2 sections
2500 2500 166.000 72.000 6x11,0 1x2,2 3x400 4300 4300 3800 3900 2500 2660 ø600 Post cooling
type V
In 2 sections

Practical design

High efficiency

Maintenance friendly

Wood drying

Sådan får du optimal trætørring

Tørring af træ har hidtil været forbundet med et meget stort energiforbrug.

I samarbejde med Silkeborg Pallefabrik A/S har DANHEAT A/S udviklet et system, hvorved tørreprocessen kan optimeres og energiforbruget reduceres væsentligt.

Tørring af træ har hidtil været forbundet med et meget stort energiforbrug, men ved hjælp af et recirkuleringsprincip i tørrekabinen, hvor der kun tilføres friskluft i de perioder, hvor den relative fugtighed er så høj, at luften ikke kan "bære" mere vand.

I et konventionelt tørreanlæg tilføres konstant opvarmet frisk luft , der straks igen suges ud, dette er meget energikrævende, idet luften i dette system ikke dampmættes med stort energispild til følge.
Ved recirkuleringssystemet reduceres ikke kun varmeenergien, men der spares også på el-forbruget. Til et anlæg der kan nedtørre ca. 600 EUR paller, er den installerede elektriske belastning kun 25 kW.

Det er med andre ord sund fornuft at investere i et anlæg, og vore specialister står gerne til rådighed med rådgivning.

saltvandsvarmeveksler1
Elektrisk styring

Beskrivelse elektrisk styring
Når styringen indkobles registerer temperaturføleren afgangstemperaturen fra veksleren.

Er temperaturen højere end tempereaturen der er indstillet på temperaturregulatoren gives signal til 3/2 vejs regulerings-ventilen om at øge kølevands flowet.

Falder afgangstemperaturen vil reguleringsventilen tilsvarende reducere flowet af kølevand.

Såfremt at der er afvigelser på mere end 2 gr. C på aktuel afgangstemperatur og den temperatur der er indstillet på.

Ekstra udstyr

Ekstra udstyr
Veksler kan udover de foran beskrevne komponenter bestykkes med:
Temperaturregulator med alarm funktion: Følere registrerer temperaturforløbet for afkastvand og erstatningsvand, såfremt der opstår misforhold mellem de to temperaturer gives alarm.
Tilslutningsstutse for differens tryks pressostat, samt for differens pressostat, der afgiver alarm, såfremt aflejringer begynder at stoppe varmeveksleren.

Tegning og billeder

35703_saltvandsvarmeveksler_skitse

35702_saltvandselskab

 

Energibesparende

Høj virkningsgrad

Enkel og servicevenlig

ventilator

Mobile drying fan

Mobile tørreventilatorer er velegnet for midlertidige ventilations opgaver, tørring og beluftning.

DANHEAT's mobile tørreventilatorer giver en hurtig og fleksibel løsning på opgaver, hvor der periodisk er behov for ventilation.

Ventilatorerne har en meget høj luftydelse og er især velegnet til ventilering (tørring) af f.eks. kartofler, gulerødder og andre rodfrugter, samt endda køling af et evt. chokolade lager.

Ventilatorerne er også velegnet ved staldrensning, hvor der hurtigt skal skabes ventilation af en bygning.

Ventilatorsvøbet er fremstillet i valset stålplade med svejst motorkonsol for optimal styrke.

Ventilatorenheden er monteret i et solidt stålstativ. Hele enheden er grundet og lakeret med sort polyester lak.

Enheden er forsynet med kunststof vinge i glasfiberforstærket materiale. Vingen leveres dynamisk afbalanceret og er modstandsdygtig overfor de fleste aggressive luftarter.

Alle modeller er forsynede med beskyttelsesgitre på ind- og udløb.

Tilslutning sker via udvendig koblingsboks, kapslet IP65, der er forsynet med 2-polet afbryder.

Alle motorer er kapslede IP65, Isolationsklasse F og forsynede med termisk beskyttelse.

Alle motorer, undtaget motorer for størrelse 630, er velegnede for trinløs regulering.

Luftretningen er som standard vinge-motor.

Leveres også i 3x230/400 V.

Lufttemperaturer fra -400C til +700C.

Teknisk information

 

Type

o/min

Effekt

kw

Spænding

V

Frekvens

Hz

Strøm

Amp

Luft mængde m3/h

Lyd

dB(A)

Vægt

kg

PBB/4-315

1.300

0,10

1X230

50

0,60

2.250

54

13,5

PBB/4-400

1.200

0,34

1X230

50

1,60

5.200

60

20

PBB/4-450

1.290

0,48

1X230

50

2,30

6.700

65

26

PBB/4-560

1.250

0,98

1X230

50

4,90

12.300

71

39

PBB/4-630

1.200

1,70

1X230

50

7,60

16.450

74

40

 

Tegning

51652_PBBmaalskitse

Tørring

Beluftning

Midlertidig ventilation