Kedler

DANHEAT har et bredt udvalg af kedler

Dampgenerator CONDOR RAPID, Dampkedel CONDOR AUTOMAT og Varmtvandskedel MITOMAX

kedler

Dampgenerator CONDOR RAPID

CONDOR RAPID er udformet således at det er damprørene, der danner kedelvæggen. Kedlen har derfor næsten ingen dampvolumen og er derfor ikke underlagt helt så strenge regler som dampkedler. Dampgeneratoren er monteres med
en olie- eller gasbrænder, og på grund af den meget lille vandmængde er der meget kort tid fra kold start til damptrykket er til stede.

CONDOR RAPID kan leveres i enten vertikal eller horisontal udførelse således den kan indpasses efter lokale forhold.

CONDOR RAPID's kendetegn
- Stor driftsikkerhed ved korrekt afstemning af kedlens komponenter.

- Kan operere med fødevandstemperaturer op til 105 gr.C.

- Leverer en meget "tør" damp, grundet den omhyggelige afstemning af pumpe ydelsen.

Dampgeneratoren er forsynet med start ventiler der internt cirkulerer indtil damptryk er nået.

- Udførelse som 3 træks kedel samt forvarmning af forbrændingsluft giver en nyttevirkning på op til 91%.

- Nem vedligeholdelse.

Alle trykbærende dele er udført i henhold til PED 97/23/CE norm. Og kvalitetssikringen omfatter røngten fotografering af alle kedlens svejsninger.

Teknisk information
Tabeller_regneark_87
Målskitse
35752_type45-2000 35751_type2500-5000 35750_type600-2000 35749_type50-500  

Nem installation

Små dimensioner

Høj virkningsgrad

Energibesparende

Dampkedel CONDOR AUTOMAT

Dampkedel CONDOR AUTOMAT

CONDOR AUTOMAT er en tre træks kedel, hvor alle kedelrør er under kedlens min. vandniveau. De kraftige kedelrør er dimensioneret med så stor en overflade, at kedlen kan opnå en optimal nyttevirkning uden brug af turbolatorer på
røggassiden.

Dette medfører, at der er en lav termisk belastning på kedlens hedeflader, og derfor er kedlen velegnet både ved konstant og varieret dampbelastning.

CONDOR AUTOMAT's kendetegn:
• Alle kedelrør er under min. vandniveau
• Overdimensionering af kedlens hedeflader
• Lav termisk belastning
• Perfekt fyringsøkonomi både ved flydende og gasformige brændsler
• Ingen turbolatorer derfor nem vedligehold

Alle trykbærende dele på kedlen er udført i henhold til PED 97/23/CEE og kvalitetsikringen omfatter røngten fotografering af kedlens svejsede samlinger.

 

Teknisk information
Kedel krop : Cylindrisk udførelse i certificerede stålplader. Frontlåge : Kraftig isolering med isolering af stampmasse, nem at åbne for inspektion af fyrboks og konvektionsrør Konvektionsrør : Rør af høj kvalitetsstål - alle rør er svejsede på kedlens front- og bagside manifold Rørmanifold : Alle gennemføringer er manuelt borede i stålpladen for at undgå presnings skader i stålet. Tilslutninger : Alle kedeltilslutninger er udført med svejse flanger Isolering : Kedelkrop er isoleret med 70 mm mineraluld og udvendig beklædt med pulverlakerede stålplader Fundament : Kedlen leveres på stålfundament for nem placering af kedel Tabeller_regneark2_85 Tabeller_regneark_84

Til flaske- eller naturgas

Kondenserende udførelse

Aftræk vandret eller lodret

Enkel og servicevenlig

MITO 1 Industrial Boiler

Standard tilbehør

  • Termometer
  • Sikkerhedstermostat med manuel reset
  • Kedel termostat
  • Kedel termostat til 2-trins brænderen
  • Kontrolpanel IP54
  • Hullet plade for brænder montering

 

- Fabrikstryk 6 bar – kan bestilles i 8 og 10 bar
- Forespørg på kapacitet op til 4.000 kW
- Der tages forbehold for ændringer iht at forbedre produktet

Varmtvandskedel MITO

Beskrivelse
MITO varmtvandskedlen er designet til at arbejde med høj effektivitet. MITO er en trykkedler til flydende / gasformige brændstoffer.

Kedlen MITO kan fungere ved reduceret belastning og samtidig sikre fleksibilitet for at optimere effektiviteten. Den har en stor varmeveksler overflade ved højt vandindhold for at reducere antallet af start/stop af brænderen.

Det store volumen af brændkammeret favoriserer den frie udvikling af brænderflammen og en drift med lav emission (LOWNOx), som sikrer optimal forbrænding.

Den forreste manifold i højkvalitets carbonstål er svejst sammen med rørene og derved opnåes den ensartede fordeling af røggasserne mellem forbrændingskammeret og konvektionsrørene.

Kedelkroppen er isoleret af en måtte af glasuld med høj isolations evne.

Isoleret og beskyttet mod varmetab er også røggas kammeret og renselågen. Lågen kan åbnes til højre eller venstre side efter behovene; angives ved bestilling.

Kontrolpanelet styrer ​​både kedel og brænder.

Den ydre beklædning er lakeret og malet med en høj kvalitets finish.

Teknisk information

Skitse

Ekstra billeder

Til flaske- eller naturgas

Kondenserende udførelse

Aftræk vandret eller lodret

Enkel og servicevenlig