Tørreanlæg

Korntørring, trætørring og mobile tørreventilatorer    

Tørreanlæg
Korntoerring
Tørreanlæg

Korntørring

Røgafgang

Kan bestilles udført til højre eller venstre side, på toppen eller bagud.


Beklædningsplader

Aggregater for korntørring er udvendig beklædt med galvaniserede stålplader. Isolering: Beklædningsplader er indvendig isoleret med 30 mm mineraluld.

Hjørnestolper
Aggregater fra type V-550 leveres med luftafkølede hjørnestolper.

Brænder
Aggregater kan leveres for olie- eller gasfyring. Brænder kan være i to-trins eller modulerende udførelse.


Ventilationssektion
Leveres særskilt for montage under varmevekslerssektion. Kan leveres i lukket udførelse for tilslutning til kanaler eller med indsugningsnet.


Ventilatorer

Bestykkes efter det enkelte anlæg, således luftydelse og tryk altid er optimalt for tørreprocessen.

By-pass ventilerne sikrer, at vandskiftet ikke afbrydes, såfremt der skal foretages rensning eller reparation på varmeveksleren. Endvidere benyttes by-pass ventilerne i perioder, hvor temperaturforholdene gør det uhensigtsmæssigt at benytte genvinding.

Skylleventilerne benyttes til rensning af varmeveksleren. Der kan ophobes et lag af alger og anden forurening på pladernes inderside. Dette kan fjernes ved en gennemskylning af veksleren.

På indløbsrør for afkastvand og udløbsrør for erstatningsvand er anbragt følerlommer, så der gives mulighed for at følge temperaturforløbet i veksleren.

LUFTTEMP. max 80o C TYPE V

Flammen fra olie- eller gasbrænderen opvarmer fyrboksen og de efterfølgende konvektionsrør. Procesluften, der skal opvarmes, tilføres fra aggregatets ventilator. Luften strømmer forbi varmeveksleren og optager gradvis varmeenergien herfra, således at procesluftens temperatur øges, medens røggasserne nedkøles. Varmevekslerens konstruktion gør, at energien fra fyringsmediet udnyttes optimalt, hvilket giver en meget høj virkningsgrad.

1. Ventilator
2. Olie/gasbrænder
3. Kombi termostat
4. Overhedningstermostat
5. Motor
6. Røgafkast
7. Procesluft ud
8. Friskluft ind

Lufttemp. max 130oC type HT

Aggregatet er udført med dobbeltkappe. Procesluften suges ind langs aggregatets side- og bagplade. Derved forvarmes luften, inden den kommer frem til ventilatoren og slutopvarmningen foregår over varmeveksleren, som i et
standard aggregat. Ved denne udførelse kan man opnå en procesluft temperatur op til 150o C. Ved på denne måde ,at forvarme luften, bibeholder aggregatet sin høje nyttevirkning selv ved høje lufttemperaturer.

1. Ventilator
2. Olie/gasbrænder
3. Kombitermostat
4. Overhedningstermostat
5. Motor
6. Røgafkast
7. Procesluft ud
8. Friskluft ind

 

DANHEAT styrepaneler

DANHEAT styrepaneler
Styrepanelet skal naturligvis først og fremmest sikre, at procesluften tilføres tørreriet med korrekt temperatur. Men også andre funktioner er væsentlige for at sikre varmluftaggregatets funktion og lang levetid.

Når aggregatet startes fra kold tilstand, skal varmetilførslen begrænses indtil driftstemperatur er nået. Dette for at sikre, at den termiske belastning af stålpladerne ikke bliver for høj og der derved opstår chokrevner. Ventilatorerne indkobles trinvis, således startstrømmen ikke overbelaster el- nettet. Ventilatorerne må ikke kunne stoppes uden der er sket efterkøling af varmefladerne efter olie- eller gasbrænderen er udkoblet. Brænderen må ikke kunne indkobles såfremt der er fejl på en ventilator. Styringen skal vise den aktuelle drift- eller evt. fejlstatus. Styring skal kunne startes og stoppes eksternt. Styring skal kunne vise aktuel drift- eller evt. fejlstatus eksternt.

Danheat styringer opfylder naturligvis alle disse krav. Styringerne kan endvidere bestykkes med komponenter, således de opfylder kravene for lige netop Deres varmebehov.

 

Målskitse

35713_Korntoerring11 35712_Korntoerring10 35711_Korntoerring9 35710_Korntoerring8

Teknisk information

Tabeller_regneark_69

Praktisk design

Høj virkningsgrad

Nem vedligeholdelse

Trætørring

Sådan får du optimal trætørring

Tørring af træ har hidtil været forbundet med et meget stort energiforbrug.

I samarbejde med Silkeborg Pallefabrik A/S har DANHEAT A/S udviklet et system, hvorved tørreprocessen kan optimeres og energiforbruget reduceres væsentligt.

Tørring af træ har hidtil været forbundet med et meget stort energiforbrug, men ved hjælp af et recirkuleringsprincip i tørrekabinen, hvor der kun tilføres friskluft i de perioder, hvor den relative fugtighed er så høj, at luften ikke kan "bære" mere vand.

I et konventionelt tørreanlæg tilføres konstant opvarmet frisk luft , der straks igen suges ud, dette er meget energikrævende, idet luften i dette system ikke dampmættes med stort energispild til følge.
Ved recirkuleringssystemet reduceres ikke kun varmeenergien, men der spares også på el-forbruget. Til et anlæg der kan nedtørre ca. 600 EUR paller, er den installerede elektriske belastning kun 25 kW.

Det er med andre ord sund fornuft at investere i et anlæg, og vore specialister står gerne til rådighed med rådgivning.

saltvandsvarmeveksler1
Elektrisk styring

Beskrivelse elektrisk styring
Når styringen indkobles registerer temperaturføleren afgangstemperaturen fra veksleren.

Er temperaturen højere end tempereaturen der er indstillet på temperaturregulatoren gives signal til 3/2 vejs regulerings-ventilen om at øge kølevands flowet.

Falder afgangstemperaturen vil reguleringsventilen tilsvarende reducere flowet af kølevand.

Såfremt at der er afvigelser på mere end 2 gr. C på aktuel afgangstemperatur og den temperatur der er indstillet på.

Ekstra udstyr

Ekstra udstyr
Veksler kan udover de foran beskrevne komponenter bestykkes med:
Temperaturregulator med alarm funktion: Følere registrerer temperaturforløbet for afkastvand og erstatningsvand, såfremt der opstår misforhold mellem de to temperaturer gives alarm.
Tilslutningsstutse for differens tryks pressostat, samt for differens pressostat, der afgiver alarm, såfremt aflejringer begynder at stoppe varmeveksleren.

Tegning og billeder

35703_saltvandsvarmeveksler_skitse

35702_saltvandselskab

 

Energibesparende

Høj virkningsgrad

Enkel og servicevenlig

ventilator

Mobile tørreventilatorer

Mobile tørreventilatorer er velegnet for midlertidige ventilations opgaver, tørring og beluftning.

DANHEAT's mobile tørreventilatorer giver en hurtig og fleksibel løsning på opgaver, hvor der periodisk er behov for ventilation.

Ventilatorerne har en meget høj luftydelse og er især velegnet til ventilering (tørring) af f.eks. kartofler, gulerødder og andre rodfrugter, samt endda køling af et evt. chokolade lager.

Ventilatorerne er også velegnet ved staldrensning, hvor der hurtigt skal skabes ventilation af en bygning.

Ventilatorsvøbet er fremstillet i valset stålplade med svejst motorkonsol for optimal styrke.

Ventilatorenheden er monteret i et solidt stålstativ. Hele enheden er grundet og lakeret med sort polyester lak.

Enheden er forsynet med kunststof vinge i glasfiberforstærket materiale. Vingen leveres dynamisk afbalanceret og er modstandsdygtig overfor de fleste aggressive luftarter.

Alle modeller er forsynede med beskyttelsesgitre på ind- og udløb.

Tilslutning sker via udvendig koblingsboks, kapslet IP65, der er forsynet med 2-polet afbryder.

Alle motorer er kapslede IP65, Isolationsklasse F og forsynede med termisk beskyttelse.

Alle motorer, undtaget motorer for størrelse 630, er velegnede for trinløs regulering.

Luftretningen er som standard vinge-motor.

Leveres også i 3x230/400 V.

Lufttemperaturer fra -400C til +700C.

Teknisk information

 

Type

o/min

Effekt

kw

Spænding

V

Frekvens

Hz

Strøm

Amp

Luft mængde m3/h

Lyd

dB(A)

Vægt

kg

PBB/4-315

1.300

0,10

1X230

50

0,60

2.250

54

13,5

PBB/4-400

1.200

0,34

1X230

50

1,60

5.200

60

20

PBB/4-450

1.290

0,48

1X230

50

2,30

6.700

65

26

PBB/4-560

1.250

0,98

1X230

50

4,90

12.300

71

39

PBB/4-630

1.200

1,70

1X230

50

7,60

16.450

74

40

 

Tegning

51652_PBBmaalskitse

Tørring

Beluftning

Midlertidig ventilation