Ventilationsanlæg/Varmegenvinding

Ventilationsanlæg

DANHEAT har et bredt udvalg af ventilationsanlæg

Krydsveksler med varmeflade for vandopvarmning, Krydsveksler med olie-/gasbrænder og Varmegenvinding LUFO/Recuperator

Mere om varmegenvinding

i udførelse tilpasset Deres design, behov og formål.

 • for luftmængder op til 50.000 cbm/h
 • for meget forurenede luftarter
 • for specielle trykforhold
 • for store luftafgangstryk
 • for indirekte og direkte fyring
 • i specielle byggemål
 • leveres med beklædningsplader i galvaniseret stål
 • sektions opbyggede ventilationsaggregater, hvor der er vanskelige tilgangsforhold

med styringer for enhver type ventilationsanlæg.

 • for behovsstyret ventilation
 • for varierende indblæsningstemperatur
 • hvor ventilationsaggregater skal kobles i forbindelse med andre maskiner

med tilbehør, der matcher det aktuelle aggregat.

 • lyddæmper sluser
 • luftblandekasser
 • luftspjæld

DANHEAT er Dem behjælpelig med dimensionering af ventilationsaggregat.
Vi hjælper gerne, hvad enten der er tale om nye ventilationsanlæg eller modificering af eksisterende systemer.

varmegenvinding

Krydsveksler type KVV 04-15

Danheat krydsveksler type KVV 04-15 er en serie krydsvekslere bestykket med varmeflade for vandopvarmning.

Beskrivelse
Aggregaterne er bestykket med flg:
Motorspjæld på friskluft indsugningssiden.

Kuvertfilter KS 05 for friskluft, renselåge for inspektion af filtre.

Kuvertfilter KS 05 for afkastluft, renselåge for inspektion af filtre.
Ventilator og motor for hhv. friskluft og afkastluft.
Krydsvarmeflade udført i aluminium alle med en genvindingseffekt bedre end 65 %.

Under krydsvekslerens friskluftside er der monteret kondensbakke med afløb. Aggregatet er monteret i kabinet udført i galvaniseret stålplade. Alle dækplader er galvaniserede og isoleret med 15 mm mineraluld.

Varmefladen er udført i kobberrør med aluminiums kølribber.
Varmefladen er i standard udførelse udlagt for varmt vand 70/30 gr C. Max driftstryk 4 bar.Styring for aggregaterne tilbydes efter kundespecifikation.

 

Teknisk information

Tabeller_regneark_59 (2)

Målskitse

35675_KVVstd

Støjsvag

Høj virkningsgrad

Enkel og servicevenlig

Krydsveksler type KVG 04-15

Danheat krydsveksler type KVG 04-15 er en serie krydsvekslere bestykket med olie- / gasbrænder som eftervarmeflade.
Dette kombinerer krydsvekslerens energigevinst m. fordelene ved et varmluftaggregat, ingen frostrisiko og ekstrem hurtig opvarmningstid.

Beskrivelse
Agg. er bestykket med flg.:
Motorspjæld på friskluftsiden.
Kuvertfilter KS05 for friskluft, renselåge for inspektion af filtre.
Kuvertfilter KS05 for afkast luft, renselåge for inspektion af filtre.
Ventilator og motor for hhv. friskluft og afkastluft.
Krydsvarmeflade udført i aluminium alle med en genvindingseffekt
bedre end 65%.
Under krydsvekslerens friskluftside er der monteret kondensbakke med afløb.

Varmeveksler for olie- eller gasfyring, varmeveksleren er i helsvejst konstruktion og udført i rustfri stål.
Aggregatet er monteret i kabinet udført i galvaniseret stålplade. Alle dækplader er galvaniserede og isoleret med 15 mm mineraluld.
Type KVG 04-05 er bestykket m/ et-trins olie- eller gasbrænder.
Type KVG 08-15 er bestykket m/ to-trins oliebrænder eller modulerende gasbrænder.
Styring for aggregaterne tilbydes efter kundespecifikation.

varmegenvinding
Teknisk information

Type KVG

L1

L2

H1

H2

D

Ø1-4

Ø5

04 – 05

2620

1050

1400

760

760

500

155

08 – 10

3300

1200

2040

1060

1060

630

155

12 – 15

4150

1400

2780

1360

1460

800

187

35697_Tabeller_regneark

Målskitse

35695_KVGstd

 

Praktisk design

Rengørings venlig

Nem vedligeholdelse

35726_52582_LUFO_00274

Varmegenvinding LUFO/Recuperator

En varmeveksler, hvor varmen nyttiggøres fra forbrændingsprodukter.

Er velegnet for: Effektiv nedkøling eller varmegenvinding ved høje temperaturer på afkastluften.

Funktion
Danheat recuperator: Effektiv varmegenvinding ved høje temperaturer.

En recuperator benyttes, hvor der ønskes varmegenvinding / nedkøling ved høje temperaturer på afkastluften f.eks. røggasser, afkastluft fra hærdeovne, glasindustri eller tørreprocesser.

Recuperatoren kan fungere som luftforvarmer (LUFO) for forbrændingsluft eller den opvarmede luft kan indgå i eventuel tørreproces.

LUFO fremstilles fra 50 – 2.000 kubik meter i timen og kan, alt efter formål, benyttes til afkastluft temperaturer op til 900oC.

LUFO er på afkastluft siden meget nem rengøre, enten mekanisk eller med væske og kan derfor benyttes til stærkt forurenet luft.

Virknings graden er typisk udlagt for 70% og tryktab er meget lille 1 – 1,5 mbar.

Recuperatoren er monteret i et isoleret kabinet. Udvendig beklædningsplader kan efter ønske udføres i galvaniseret stålplade eller rustfri stålplader.

Teknisk information

35727_LUFO_20tegning